Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 70

O, Panie nasz, na rozkaz Twój

1
O Panie nasz, na rozkaz Twój
do pracy stajem na ten zew,
a choć nas czeka ciężki znój,
zbierajmy dzisiaj Prawdy siew.
2
Przez cały Ewangelii ciąg
zastępy Twoich świętych sług
głosiły Prawdę z Świętych Ksiąg,
że ześle nam Królestwo Bóg.
3
I już się zbliżył świata kres
i żęty już pszenicy łan.
Wnet koniec trudów, koniec łez.
Na ziemi już obecny Pan.
4
Pszenica w Pańskim gumnie już,
kąkol w ucisku ginie złym
i jeszcze tylko kilka burz,
a błyśnie słońce w blasku swym.
5
I już Królestwa wschodzi czas.
Niech trud nasz do ostatka trwa,
bo wkrótce Król zawoła nas
i odpoczynek w niebie da.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
70

O, Panie nasz, na rozkaz Twój

1
O Panie nasz, na rozkaz Twój
do pracy stajem na ten zew,
a choć nas czeka ciężki znój,
zbierajmy dzisiaj Prawdy siew.
2
Przez cały Ewangelii ciąg
zastępy Twoich świętych sług
głosiły Prawdę z Świętych Ksiąg,
że ześle nam Królestwo Bóg.
3
I już się zbliżył świata kres
i żęty już pszenicy łan.
Wnet koniec trudów, koniec łez.
Na ziemi już obecny Pan.
4
Pszenica w Pańskim gumnie już,
kąkol w ucisku ginie złym
i jeszcze tylko kilka burz,
a błyśnie słońce w blasku swym.
5
I już Królestwa wschodzi czas.
Niech trud nasz do ostatka trwa,
bo wkrótce Król zawoła nas
i odpoczynek w niebie da.
Koniec