Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 7

Maluczko, a ujrzycie

1
Maluczko, a ujrzycie mnie!
Tak sam powiedział Pan.
Dziś chwila ta zbliżyła się,
już się wypełnia plan.
Obecny już na ziemi Król,
Królestwa wschodzi czas.
Wnet zniknie śmierć, wnet zniknie ból.
Pan w niebo przyjmie nas.
Refren
Królestwa dziś nastaje czas,
już widać jasny blask.
Wnet ujrzym Zbawcę wszyscy wraz,
doznamy wiecznych łask.
2
Nadeszła chwila Pańskich dni,
wnet się podźwignie świat
i pozna, że w Jezusie tkwi
zbawienie przyszłych lat.
I cały świat Mu odda cześć,
do Jego przyjdzie nóg,
bo w Panu znajdzie życia treść
i pozna, że jest Bóg.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
7

Maluczko, a ujrzycie

1
Maluczko, a ujrzycie mnie!
Tak sam powiedział Pan.
Dziś chwila ta zbliżyła się,
już się wypełnia plan.
Obecny już na ziemi Król,
Królestwa wschodzi czas.
Wnet zniknie śmierć, wnet zniknie ból.
Pan w niebo przyjmie nas.
Refren
Królestwa dziś nastaje czas,
już widać jasny blask.
Wnet ujrzym Zbawcę wszyscy wraz,
doznamy wiecznych łask.
2
Nadeszła chwila Pańskich dni,
wnet się podźwignie świat
i pozna, że w Jezusie tkwi
zbawienie przyszłych lat.
I cały świat Mu odda cześć,
do Jego przyjdzie nóg,
bo w Panu znajdzie życia treść
i pozna, że jest Bóg.
Koniec