Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 68

Twym Słowem poję słuch

1
Twym Słowem poję słuch
i wzmacniam serce me.
Gdy mnie oświecił Pański Duch,
ja tylko Prawdy chcę.
2
Tyś, Ojcze, łaskę dał,
nie dałeś zginąć nam.
Wskazałeś drogę pełną chwał
i nas prowadzisz sam.
3
Twa łaska wiedzie nas
tam, gdzie Jezusa ślad.
Twa łaska zbliża błogi czas
w Królestwie przyszłych lat.
4
Gdyby nie łaska Twa,
czym świat by dzisiaj był?
Twa łaska nam zbawienie da,
by człowiek wiecznie żył.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
68

Twym Słowem poję słuch

1
Twym Słowem poję słuch
i wzmacniam serce me.
Gdy mnie oświecił Pański Duch,
ja tylko Prawdy chcę.
2
Tyś, Ojcze, łaskę dał,
nie dałeś zginąć nam.
Wskazałeś drogę pełną chwał
i nas prowadzisz sam.
3
Twa łaska wiedzie nas
tam, gdzie Jezusa ślad.
Twa łaska zbliża błogi czas
w Królestwie przyszłych lat.
4
Gdyby nie łaska Twa,
czym świat by dzisiaj był?
Twa łaska nam zbawienie da,
by człowiek wiecznie żył.
Koniec