Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 67

Choć czasem Boska ciąży dłoń

1
Choć czasem Boska ciąży dłoń,
choć ciężki próby trud,
w pokorze chylmy naszą skroń,
jak Pański czyni lud.
2
Bo doskonałość Bożych sług
ta dłoń wyrobić ma,
więc choć przykrości zsyła Bóg,
niech wiara nasza trwa.
3
Lecz ręka Pańska dobra jest,
bo ćwiczy wiarę w nas;
a choć nam zsyła srogi chrzest,
wnet ześle lepszy czas.
4
Z pokorą znośmy każdy cios
i każdy nowy ból.
Nie skarżmy się na ciężki los,
bo tak nasz cierpiał Król.
5
Wszak hart zyskuje w ogniu stal,
a złoto świetny blask.
Za każdą próbę Pana chwal:
to dowód Jego łask.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
67

Choć czasem Boska ciąży dłoń

1
Choć czasem Boska ciąży dłoń,
choć ciężki próby trud,
w pokorze chylmy naszą skroń,
jak Pański czyni lud.
2
Bo doskonałość Bożych sług
ta dłoń wyrobić ma,
więc choć przykrości zsyła Bóg,
niech wiara nasza trwa.
3
Lecz ręka Pańska dobra jest,
bo ćwiczy wiarę w nas;
a choć nam zsyła srogi chrzest,
wnet ześle lepszy czas.
4
Z pokorą znośmy każdy cios
i każdy nowy ból.
Nie skarżmy się na ciężki los,
bo tak nasz cierpiał Król.
5
Wszak hart zyskuje w ogniu stal,
a złoto świetny blask.
Za każdą próbę Pana chwal:
to dowód Jego łask.
Koniec