Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 65

O Dawco życia

1
O, Dawco życia, chwała Ci
za wszystko, coś uczynił nam!
Niech Twoje imię w chwale lśni,
niech wiedzie nas do nieba bram.
2
Choć przeciw Tobie zgrzeszył świat,
Tyś na ofiarę Syna dał.
Królestwo dałeś przyszłych lat,
by człowiek Twoją dobroć znał.
3
Przyjm, Ojcze, dzisiaj służbę mą.
Niech mnie posila wciąż duch Twój.
Chcę wiernie spełniać wolę Twą,
boś Ty najlepszy Ojciec mój.
4
Bądź wola Twoja w każdy czas,
czy zło, czy dobro zsyłasz mi,
a tylko pozwól z Panem wraz
oglądać Cię w Królestwa dni.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
65

O Dawco życia

1
O, Dawco życia, chwała Ci
za wszystko, coś uczynił nam!
Niech Twoje imię w chwale lśni,
niech wiedzie nas do nieba bram.
2
Choć przeciw Tobie zgrzeszył świat,
Tyś na ofiarę Syna dał.
Królestwo dałeś przyszłych lat,
by człowiek Twoją dobroć znał.
3
Przyjm, Ojcze, dzisiaj służbę mą.
Niech mnie posila wciąż duch Twój.
Chcę wiernie spełniać wolę Twą,
boś Ty najlepszy Ojciec mój.
4
Bądź wola Twoja w każdy czas,
czy zło, czy dobro zsyłasz mi,
a tylko pozwól z Panem wraz
oglądać Cię w Królestwa dni.
Koniec