Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 64

Do Ciebie wołam

1
Do Ciebie wołam, Boże mój,
w cierpieniu i udręce swej,
lecz się nie skarżę na ten znój,
pamiętać tylko o mnie chciej.
2
Cierpienie wzmacnia serca nam,
dodaje naszej wierze sił,
a przecież cierpiał Chrystus sam,
gdy pośród nas jak człowiek żył.
3
„Weźmij swój krzyż i za mną dąż”,
tak do swych wiernych rzekł raz Pan,
więc krzyż ten dźwigać trzeba wciąż,
gdy kto chce zyskać nieba stan.
4
O, Panie, życie ziemskie bierz,
bo wiem, że lepsze w niebie dasz.
I ja chcę dźwigać krzyż swój też,
bo pragnę ujrzeć Twoją twarz.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
64

Do Ciebie wołam

1
Do Ciebie wołam, Boże mój,
w cierpieniu i udręce swej,
lecz się nie skarżę na ten znój,
pamiętać tylko o mnie chciej.
2
Cierpienie wzmacnia serca nam,
dodaje naszej wierze sił,
a przecież cierpiał Chrystus sam,
gdy pośród nas jak człowiek żył.
3
„Weźmij swój krzyż i za mną dąż”,
tak do swych wiernych rzekł raz Pan,
więc krzyż ten dźwigać trzeba wciąż,
gdy kto chce zyskać nieba stan.
4
O, Panie, życie ziemskie bierz,
bo wiem, że lepsze w niebie dasz.
I ja chcę dźwigać krzyż swój też,
bo pragnę ujrzeć Twoją twarz.
Koniec