Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 63

W cudowny sposób Stwórca Pan

1
W cudowny sposób Stwórca Pan
wypełnia plany swe
i żąda, aby ludzki stan
stosował do nich się.
2
Choć niezbadane drogi są,
którymi kroczy Bóg,
miłością jednak wszystkie tchną
do wiernych Jego sług.
3
Cudowny każdy Jego czyn
napełnia wiarą nas,
a razem z Ojcem Boży Syn
nad nami czuwa wraz.
4
Bo w Synu wszelka życia treść,
zbawienie przyszłych dni,
więc wznieśmy Zbawcy godną cześć.
O, Stwórco, chwała Ci!
5
Już tajemnica dawnych lat
odkrywa oczom się,
bo Zbawca przyszedł zbawić świat
i ludzkość dźwignąć chce.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
63

W cudowny sposób Stwórca Pan

1
W cudowny sposób Stwórca Pan
wypełnia plany swe
i żąda, aby ludzki stan
stosował do nich się.
2
Choć niezbadane drogi są,
którymi kroczy Bóg,
miłością jednak wszystkie tchną
do wiernych Jego sług.
3
Cudowny każdy Jego czyn
napełnia wiarą nas,
a razem z Ojcem Boży Syn
nad nami czuwa wraz.
4
Bo w Synu wszelka życia treść,
zbawienie przyszłych dni,
więc wznieśmy Zbawcy godną cześć.
O, Stwórco, chwała Ci!
5
Już tajemnica dawnych lat
odkrywa oczom się,
bo Zbawca przyszedł zbawić świat
i ludzkość dźwignąć chce.
Koniec