Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 62

Bóg umiłował ludzki stan

1
Bóg umiłował ludzki stan,
choć grzeszny jest ten świat,
i postanowił wielki plan
wypełnić w tysiąc lat.
Refren
Swego Syna światu dał,
by przez swą świętą krew
na ludzkość łaskę Prawdy zlał,
przebłagał Boski gniew.
2
I przyszedł na świat Boży Syn
od śmierci zbawić nas,
odkupić wszystkich z grzesznych win,
zwiastować lepszy czas.
3
Syn kupił wszystkich swoją krwią,
założył Kościół swój
i nazwie go Małżonką swą,
gdy skończy się już znój.
4
Dziś już nadchodzi chwila ta,
już jest obecny Pan.
Wnet Król nam swą koronę da,
wprowadzi w Boski stan
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
62

Bóg umiłował ludzki stan

1
Bóg umiłował ludzki stan,
choć grzeszny jest ten świat,
i postanowił wielki plan
wypełnić w tysiąc lat.
Refren
Swego Syna światu dał,
by przez swą świętą krew
na ludzkość łaskę Prawdy zlał,
przebłagał Boski gniew.
2
I przyszedł na świat Boży Syn
od śmierci zbawić nas,
odkupić wszystkich z grzesznych win,
zwiastować lepszy czas.
3
Syn kupił wszystkich swoją krwią,
założył Kościół swój
i nazwie go Małżonką swą,
gdy skończy się już znój.
4
Dziś już nadchodzi chwila ta,
już jest obecny Pan.
Wnet Król nam swą koronę da,
wprowadzi w Boski stan
Koniec