Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 61

Ucieczką świętych jest Bóg Pan

1
Ucieczką świętych jest Bóg Pan,
On nas obroni w chwili złej,
On nam zapewni lepszy stan
i nie poskąpi łaski swej.
2
Tam, w niebie, kędy gwiazd lśni rój,
gdzie Stwórca swój roztacza blask,
żywota rzeki płynie zdrój,
co zlewa na nas pełno łask.
3
A tu, na ziemi, mamy znów
najczystszą wodę Prawdy tej,
co płynie wdzięcznie z Bożych Słów
i wzmacnia wiarę trzódki Twej.
4
O, dzięki Ci za Prawdę tę,
najmiłościwszy Panie nasz!
My wierzym, że czas zbliża się,
gdy nam nagrodę w niebie dasz.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
61

Ucieczką świętych jest Bóg Pan

1
Ucieczką świętych jest Bóg Pan,
On nas obroni w chwili złej,
On nam zapewni lepszy stan
i nie poskąpi łaski swej.
2
Tam, w niebie, kędy gwiazd lśni rój,
gdzie Stwórca swój roztacza blask,
żywota rzeki płynie zdrój,
co zlewa na nas pełno łask.
3
A tu, na ziemi, mamy znów
najczystszą wodę Prawdy tej,
co płynie wdzięcznie z Bożych Słów
i wzmacnia wiarę trzódki Twej.
4
O, dzięki Ci za Prawdę tę,
najmiłościwszy Panie nasz!
My wierzym, że czas zbliża się,
gdy nam nagrodę w niebie dasz.
Koniec