Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 60

Zapomnij o smutku, bo każdy go ma

1
Zapomnij o smutku, bo każdy go ma.
Płacz, lecz po cichutku niech płynie twa łza.
Nie żal się przed światem, zły świata dziś stan.
Idź, pomódl się z bratem, pocieszy cię Pan.
2
Wnet smutek przeminie i zniknie żal twój,
bo w Panu jedynie nadziei jest zdrój.
Przed tron Jego mocy nieś troski i ból;
udzieli pomocy nasz Zbawca i Król.
3
I nie znaj, co trwoga wśród wichru i chmur,
bo wiedz, że od Boga w Jezusie masz wzór.
Zapomnij o smutku, bo każdy go ma.
Płacz, lecz po cichutku niech płynie twa łza.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
60

Zapomnij o smutku, bo każdy go ma

1
Zapomnij o smutku, bo każdy go ma.
Płacz, lecz po cichutku niech płynie twa łza.
Nie żal się przed światem, zły świata dziś stan.
Idź, pomódl się z bratem, pocieszy cię Pan.
2
Wnet smutek przeminie i zniknie żal twój,
bo w Panu jedynie nadziei jest zdrój.
Przed tron Jego mocy nieś troski i ból;
udzieli pomocy nasz Zbawca i Król.
3
I nie znaj, co trwoga wśród wichru i chmur,
bo wiedz, że od Boga w Jezusie masz wzór.
Zapomnij o smutku, bo każdy go ma.
Płacz, lecz po cichutku niech płynie twa łza.
Koniec