Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 6

Maluczkim stadkiem

1
Maluczkim stadkiem Pan nas zwie,
nas, którzy wierzym Mu.
Nas, z których świat dziś śmieje się,
nas, którzy cierpim tu.
2
Maluczkim stadkiem Kościół jest,
lecz z nami zawsze Pan.
Z nas każdy dostał Ducha chrzest
i wierzy w Boski plan.
3
Maluczkie stadko, mało nas,
cierpimy trud i ból.
Lecz wierzym, że już bliski czas,
gdy nas nagrodzi Król.
4
Maluczkie stadko wiernie trwa
w głoszeniu Prawdy słów.
A za to Bóg nagrodę da,
gdy słońce wstanie znów.
5
Gdy Tysiąclecia błyśnie dzień,
Pan nas nagrodzić chce.
I weźmie w niebo pośród pień
maluczkie stadko swe.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
6

Maluczkim stadkiem

1
Maluczkim stadkiem Pan nas zwie,
nas, którzy wierzym Mu.
Nas, z których świat dziś śmieje się,
nas, którzy cierpim tu.
2
Maluczkim stadkiem Kościół jest,
lecz z nami zawsze Pan.
Z nas każdy dostał Ducha chrzest
i wierzy w Boski plan.
3
Maluczkie stadko, mało nas,
cierpimy trud i ból.
Lecz wierzym, że już bliski czas,
gdy nas nagrodzi Król.
4
Maluczkie stadko wiernie trwa
w głoszeniu Prawdy słów.
A za to Bóg nagrodę da,
gdy słońce wstanie znów.
5
Gdy Tysiąclecia błyśnie dzień,
Pan nas nagrodzić chce.
I weźmie w niebo pośród pień
maluczkie stadko swe.
Koniec