Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 56

Choć życie ziemskie pełne burz

1
Choć życie ziemskie pełne burz,
na każdym kroku czyha wróg,
ty jednak wiernie Panu służ,
a zawsze Cię obroni Bóg.
2
3
Bo dla swych sług Pan miłość ma,
niewyczerpane źródło łask,
a wiernym swym nagrodę da
i przyjmie tam, gdzie nieba blask.
4
Więc jeśli tylko smucisz się,
gdy przyjdą chwile ciężkich prób,
do Pana śpiesz, a wzmocni cię
i łaskę da u swoich stóp.
5
Z pokorą śpiesz do Pana w wyż
i wierząc święcie w Jego krew,
do nieba serce swoje zbliż
i szczerze zanuć wdzięczny śpiew.
6
Z nadzieją u stóp Pana stań,
ofiaruj Panu smutek, ból,
a miłą będzie serca dań
i przyjmie twą ofiarę Król.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
56

Choć życie ziemskie pełne burz

1
Choć życie ziemskie pełne burz,
na każdym kroku czyha wróg,
ty jednak wiernie Panu służ,
a zawsze Cię obroni Bóg.
2
3
Bo dla swych sług Pan miłość ma,
niewyczerpane źródło łask,
a wiernym swym nagrodę da
i przyjmie tam, gdzie nieba blask.
4
Więc jeśli tylko smucisz się,
gdy przyjdą chwile ciężkich prób,
do Pana śpiesz, a wzmocni cię
i łaskę da u swoich stóp.
5
Z pokorą śpiesz do Pana w wyż
i wierząc święcie w Jego krew,
do nieba serce swoje zbliż
i szczerze zanuć wdzięczny śpiew.
6
Z nadzieją u stóp Pana stań,
ofiaruj Panu smutek, ból,
a miłą będzie serca dań
i przyjmie twą ofiarę Król.
Koniec