Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 55

Gdy Pan już swój obejmie rząd

1
Gdy Pan już swój obejmie rząd,
gdy już królewski zajmie tron,
nad światem swój rozpocznie sąd
i wstaną zmarli ze wszech stron.
2
O, Zbawco, w łasce swojej daj,
bym zmartwychwstanie pierwsze miał,
bo niczym dla mnie ziemski raj,
gdyś przyrzekł wziąć mnie do swych chwał.
3
Gdy przyjdzie na mnie śmierci czas,
Ty, Zbawco, zmienisz w ducha mnie
i dzielić będę z Tobą wraz
naturę Boską, chwaląc Cię.
4
Więc dziś na Twoją śpiewam cześć.
O, bądź pochwalon, Zbawco nasz,
żeś nam pozwolił krzyż swój nieść,
że nam koronę w niebie dasz.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
55

Gdy Pan już swój obejmie rząd

1
Gdy Pan już swój obejmie rząd,
gdy już królewski zajmie tron,
nad światem swój rozpocznie sąd
i wstaną zmarli ze wszech stron.
2
O, Zbawco, w łasce swojej daj,
bym zmartwychwstanie pierwsze miał,
bo niczym dla mnie ziemski raj,
gdyś przyrzekł wziąć mnie do swych chwał.
3
Gdy przyjdzie na mnie śmierci czas,
Ty, Zbawco, zmienisz w ducha mnie
i dzielić będę z Tobą wraz
naturę Boską, chwaląc Cię.
4
Więc dziś na Twoją śpiewam cześć.
O, bądź pochwalon, Zbawco nasz,
żeś nam pozwolił krzyż swój nieść,
że nam koronę w niebie dasz.
Koniec