Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 54

Wolności, Panie, dałeś blask wielki

1
Wolności, Panie, dałeś blask wielki,
kupiłeś krwią swą twór Boży wszelki.
Dziś z śmierci grzechu Pan podniósł nas,
więc wyzwolenia nastał czas.
Refren
Raz za wszystkich, Słowo nam głosi,
raz za wszystkich Pan klątwy znosi.
Pan na Kalwarii wybawił nas,
przelawszy krew za wszystkich raz.
2
Dziś wolny człowiek od potępienia.
Jezus dokończy wkrótce zbawienia.
Królestwo Jego ogarnie świat
i grzechu zniknie wszelki ślad.
3
O, dzieci Boże, czeka was chwała.
Łaska Jezusa was powołała.
Z śmierci do życia prowadzi was.
Pan życie dał za wszystkich raz.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
54

Wolności, Panie, dałeś blask wielki

1
Wolności, Panie, dałeś blask wielki,
kupiłeś krwią swą twór Boży wszelki.
Dziś z śmierci grzechu Pan podniósł nas,
więc wyzwolenia nastał czas.
Refren
Raz za wszystkich, Słowo nam głosi,
raz za wszystkich Pan klątwy znosi.
Pan na Kalwarii wybawił nas,
przelawszy krew za wszystkich raz.
2
Dziś wolny człowiek od potępienia.
Jezus dokończy wkrótce zbawienia.
Królestwo Jego ogarnie świat
i grzechu zniknie wszelki ślad.
3
O, dzieci Boże, czeka was chwała.
Łaska Jezusa was powołała.
Z śmierci do życia prowadzi was.
Pan życie dał za wszystkich raz.
Koniec