Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 53a

Na zawsze z Panem być

1
Na zawsze z Panem być,
to jest pragnienie me;
i jak Pan kazał, wiernie żyć
po wieczne czasy chcę.
Refren
W utrapienia czas,
Panie, wzmacniaj nas.
Wskazuj wąską ścieżkę nam
i bądź nam wodzem sam.
2
W wędrówce ziemskiej mej
racz mi opiekę dać
i swoją dłonią wesprzeć chciej,
bym mógł w Twej wierze trwać.
3
Wraz z Panem ścierpię znój
i zniosę trudów sto,
bo wierzę, że Zbawiciel mój
obdarzy mocą swą.
4
A gdy już przyjdzie zgon,
śmierć zamknie oczy me,
Pan weźmie mnie przed Boski tron
i da mi łaski swe.
5
Ozdobi moją skroń
koroną Boskich chwał,
bo przez miłości Jego toń
Bóg na mnie ducha zlał.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
53a

Na zawsze z Panem być

1
Na zawsze z Panem być,
to jest pragnienie me;
i jak Pan kazał, wiernie żyć
po wieczne czasy chcę.
Refren
W utrapienia czas,
Panie, wzmacniaj nas.
Wskazuj wąską ścieżkę nam
i bądź nam wodzem sam.
2
W wędrówce ziemskiej mej
racz mi opiekę dać
i swoją dłonią wesprzeć chciej,
bym mógł w Twej wierze trwać.
3
Wraz z Panem ścierpię znój
i zniosę trudów sto,
bo wierzę, że Zbawiciel mój
obdarzy mocą swą.
4
A gdy już przyjdzie zgon,
śmierć zamknie oczy me,
Pan weźmie mnie przed Boski tron
i da mi łaski swe.
5
Ozdobi moją skroń
koroną Boskich chwał,
bo przez miłości Jego toń
Bóg na mnie ducha zlał.
Koniec