Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 52

Przy boku Pana pragnę stać

1
Przy boku Pana pragnę stać,
bo On jest Zbawcą mym.
Innego pana nie chcę znać,
nadzieja cała w Nim.
2
Bo źródłem łaski jest nasz Pan,
miłością do nas tchnie.
Krwią swą oczyścił grzechu stan.
Ach, oczyść także mnie!
3
Ach, oczyść mnie, o Panie mój,
z win moich i mych wad,
a wtedy, Panie, będę Twój
i w Twój podążę ślad.
4
I przed Niebiańskim Ojcem mym
zasługę przydaj mi
i ochroń mnie w ucisku złym
przez ufność w Twojej krwi.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
52

Przy boku Pana pragnę stać

1
Przy boku Pana pragnę stać,
bo On jest Zbawcą mym.
Innego pana nie chcę znać,
nadzieja cała w Nim.
2
Bo źródłem łaski jest nasz Pan,
miłością do nas tchnie.
Krwią swą oczyścił grzechu stan.
Ach, oczyść także mnie!
3
Ach, oczyść mnie, o Panie mój,
z win moich i mych wad,
a wtedy, Panie, będę Twój
i w Twój podążę ślad.
4
I przed Niebiańskim Ojcem mym
zasługę przydaj mi
i ochroń mnie w ucisku złym
przez ufność w Twojej krwi.
Koniec