Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 488

Chcemy do śmierci

1
Chcemy do śmierci Jezusie być Twoi
Chcemy na zawsze wiernymi Ci być
Z Tobą się wierna drużyna ostoi
Ciebie na zawsze gotowiśmy czcić
2
Chcemy posłusznie bez wszelkiej obawy
Z Tobą Baranku w cierniowy iść ślad
Za nas stoczyłeś ból ciężki i krwawy
Za nas do grobu ciemnegoś się kładł
3
Myśmy wokoło Ciebie się zebrali
Świętym przymierzem połączył nas krzyż
Tobieśmy wierne serce swe oddali
Przyjmij i w księgi żywota je wpisz
4
Kiedy nas pokus nawała powali
Ty do zwycięstwa sam będziesz nas wiódł
To Twoja miłość znowu nas ocali
Znowu ze śmierci wydrzemy się wrót
5
Chcemy na zawsze być Tobie oddani
Chcemy należeć do Twych wiernych rzesz
Ty nas do pewnej poprowadź przystani
Ty nas od pokus i od złego strzeż
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
488

Chcemy do śmierci

1
Chcemy do śmierci Jezusie być Twoi
Chcemy na zawsze wiernymi Ci być
Z Tobą się wierna drużyna ostoi
Ciebie na zawsze gotowiśmy czcić
2
Chcemy posłusznie bez wszelkiej obawy
Z Tobą Baranku w cierniowy iść ślad
Za nas stoczyłeś ból ciężki i krwawy
Za nas do grobu ciemnegoś się kładł
3
Myśmy wokoło Ciebie się zebrali
Świętym przymierzem połączył nas krzyż
Tobieśmy wierne serce swe oddali
Przyjmij i w księgi żywota je wpisz
4
Kiedy nas pokus nawała powali
Ty do zwycięstwa sam będziesz nas wiódł
To Twoja miłość znowu nas ocali
Znowu ze śmierci wydrzemy się wrót
5
Chcemy na zawsze być Tobie oddani
Chcemy należeć do Twych wiernych rzesz
Ty nas do pewnej poprowadź przystani
Ty nas od pokus i od złego strzeż
Koniec