Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 487

Albowiem tak Bóg

1
Albowiem tak Bóg umiłował świat,
umiłował, umiłował, umiłował,
umiłował Bóg ten świat.
Że Syna Swego dał,
że Syna Swego dał.
Dał Syna, dał Syna,
Jednorodzonego dał.
2
Aby każdy kto weń wierzy,
aby każdy kto weń wierzy,
nie zginął, nie zginął,
ale żywot wieczny miał.
3
Albowiem tak Bóg świat umiłował,
albowiem tak Bóg umiłował świat,
Umiłował, umiłował, umiłował tak Bóg świat.
4
Że dał nam Syna jedynego,
że dał nam Syna jedynego,
dał Syna, dał Syna, jednorodzonego dał.
5
Ażeby każdy, kto weń wierzy,
ażeby każdy kto weń wierzy,
nie zginął, nie zginął, ale żywot wieczny miał
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
487

Albowiem tak Bóg

1
Albowiem tak Bóg umiłował świat,
umiłował, umiłował, umiłował,
umiłował Bóg ten świat.
Że Syna Swego dał,
że Syna Swego dał.
Dał Syna, dał Syna,
Jednorodzonego dał.
2
Aby każdy kto weń wierzy,
aby każdy kto weń wierzy,
nie zginął, nie zginął,
ale żywot wieczny miał.
3
Albowiem tak Bóg świat umiłował,
albowiem tak Bóg umiłował świat,
Umiłował, umiłował, umiłował tak Bóg świat.
4
Że dał nam Syna jedynego,
że dał nam Syna jedynego,
dał Syna, dał Syna, jednorodzonego dał.
5
Ażeby każdy, kto weń wierzy,
ażeby każdy kto weń wierzy,
nie zginął, nie zginął, ale żywot wieczny miał
Koniec