Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 486

Oto jako rzecz dobra

1
Oto jako rzecz dobra i jako wdzięczna,
gdy bracia zgodnie mieszkają.
Jest jako olejek najwyborniejszy
wylany na głowę, ściekający na brodę,
na brodę Aaronową;
ściekający aż i na podołek szat jego.
2
Jako rosa Hermon,
która zstępuje na Góry Syońskie.
Albowiem tam daje Pan
błogosławieństwo i żywot aż na wieki.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
486

Oto jako rzecz dobra

1
Oto jako rzecz dobra i jako wdzięczna,
gdy bracia zgodnie mieszkają.
Jest jako olejek najwyborniejszy
wylany na głowę, ściekający na brodę,
na brodę Aaronową;
ściekający aż i na podołek szat jego.
2
Jako rosa Hermon,
która zstępuje na Góry Syońskie.
Albowiem tam daje Pan
błogosławieństwo i żywot aż na wieki.
Koniec