Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 485

Kto w tym burzliwym życiu

1
Kto w tym burzliwym życiu
nam może pokój dać,
ożywczą wodę życia
w spragnione usta wlać?
Refren
Zbawiciel nasz, Pan,
Zbawiciel nasz, Pan,
Zbawiciel nasz, Pan,
wybawić tylko może On!
2
Troskami jam zgnębiony,
wokoło czyha wróg.
Ach, kto mię poprowadzi
wśród krętych życia dróg?
3
Grzech dręczy moją duszę,
Szatana lękam się.
Któż zdoła mię obronić,
od zguby zbawić mię?
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
485

Kto w tym burzliwym życiu

1
Kto w tym burzliwym życiu
nam może pokój dać,
ożywczą wodę życia
w spragnione usta wlać?
Refren
Zbawiciel nasz, Pan,
Zbawiciel nasz, Pan,
Zbawiciel nasz, Pan,
wybawić tylko może On!
2
Troskami jam zgnębiony,
wokoło czyha wróg.
Ach, kto mię poprowadzi
wśród krętych życia dróg?
3
Grzech dręczy moją duszę,
Szatana lękam się.
Któż zdoła mię obronić,
od zguby zbawić mię?
Koniec