Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 477

Do śmierci z Biblią Świętą

1
Do śmierci z Biblią Świętą
ja nie rozstanę się!
Radością niepojętą
napełnia ona mię.
Refren
Nigdy ja, nigdy ja
mej Biblii nie porzucę!
Nigdy ja, nigdy ja
nie porzucę Księgi tej!
2
Gdy drogi cel się zatrze
wśród życia mego burz,
znów na Golgotę patrzę,
bo Biblia to mój stróż.
3
Do łez mię ona wzrusza,
z niej bije Prawdy zdrój,
z niej żywot czerpie dusza,
to skarb najdroższy mój.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
477

Do śmierci z Biblią Świętą

1
Do śmierci z Biblią Świętą
ja nie rozstanę się!
Radością niepojętą
napełnia ona mię.
Refren
Nigdy ja, nigdy ja
mej Biblii nie porzucę!
Nigdy ja, nigdy ja
nie porzucę Księgi tej!
2
Gdy drogi cel się zatrze
wśród życia mego burz,
znów na Golgotę patrzę,
bo Biblia to mój stróż.
3
Do łez mię ona wzrusza,
z niej bije Prawdy zdrój,
z niej żywot czerpie dusza,
to skarb najdroższy mój.
Koniec