Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 476

Jak szuka jeleń zdroju chłodzącego

1
Jak szuka jeleń zdroju chłodzącego,
tak dusza moja szuka, Panie, Cię.
Pragnę, o Boże, deszczu wieczornego!
Kiedyż, ach, kiedyż, Panie, przyjmiesz mię?
2
Prawica Twoja chroni mię łaskawie
od mocy grzechu i przygody złej.
Wspierasz mię zawsze w każdej dobrej sprawie.
O Panie, przyjmij dar wdzięczności mej!
3
Duszo, jak możesz jeszcze tkwić w rozpaczy,
gdy jest tak blisko ciebie łaski Bóg?
Wysławiaj Pana, On Bogiem tułaczy!
On swą miłością cię wybawi z trwóg!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
476

Jak szuka jeleń zdroju chłodzącego

1
Jak szuka jeleń zdroju chłodzącego,
tak dusza moja szuka, Panie, Cię.
Pragnę, o Boże, deszczu wieczornego!
Kiedyż, ach, kiedyż, Panie, przyjmiesz mię?
2
Prawica Twoja chroni mię łaskawie
od mocy grzechu i przygody złej.
Wspierasz mię zawsze w każdej dobrej sprawie.
O Panie, przyjmij dar wdzięczności mej!
3
Duszo, jak możesz jeszcze tkwić w rozpaczy,
gdy jest tak blisko ciebie łaski Bóg?
Wysławiaj Pana, On Bogiem tułaczy!
On swą miłością cię wybawi z trwóg!
Koniec