Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 475

Gdy na ten świat spoglądam wielki Boże

1
Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże,
coś stworzył go wszechmocnym Słowem swym,
a kiedy znów na te narody spojrzę,
którymi Ty wciąż opiekujesz się,
Refren
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty!
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty!
2
Gdy wznoszę wzrok ku jasnym światom w górze
i widzę gwiazd nieprzeliczony rój,
jak słońce tam i księżyc w swojej porze
spokojnie bieg wciąż odbywają swój,
3
Gdy z Słowem swym stanąłeś na mej drodze,
o Panie mój, gdym ujrzał łaskę Twą,
co zmyła grzech, co cieszy w życia trwodze,
co w mych słabościach pomoc daje swą.
4
Gdy widzę znów, jak grzesznych ludzi rzesza,
zamiast Cię czcić, Twe imię święte lży,
a mimo to Twa łaska się nie zmniejsza,
owszem, ich znosisz w cierpliwości swej,
5
Gdy życia mię przytłacza ciężkie brzemię,
gdy jest na śmierć zraniona dusza ma,
Ojcowska Twoja dłoń, gdy ciężar zdejmie,
pomoże nieść, co się nieznośnym zda,
6
Gdy, Panie mój, odwołasz mię ze świata,
gdy olśni mię Twej chwały wiecznej blask,
gdy dana będzie mi czystości szata
i Ciebie ujrzę, Jezu, Królu łask,
Refren
Me serce wtedy hymn zaśpiewa Ci:
Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty!
Me serce wtedy hymn zaśpiewa Ci:
Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
475

Gdy na ten świat spoglądam wielki Boże

1
Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże,
coś stworzył go wszechmocnym Słowem swym,
a kiedy znów na te narody spojrzę,
którymi Ty wciąż opiekujesz się,
Refren
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty!
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty!
2
Gdy wznoszę wzrok ku jasnym światom w górze
i widzę gwiazd nieprzeliczony rój,
jak słońce tam i księżyc w swojej porze
spokojnie bieg wciąż odbywają swój,
3
Gdy z Słowem swym stanąłeś na mej drodze,
o Panie mój, gdym ujrzał łaskę Twą,
co zmyła grzech, co cieszy w życia trwodze,
co w mych słabościach pomoc daje swą.
4
Gdy widzę znów, jak grzesznych ludzi rzesza,
zamiast Cię czcić, Twe imię święte lży,
a mimo to Twa łaska się nie zmniejsza,
owszem, ich znosisz w cierpliwości swej,
5
Gdy życia mię przytłacza ciężkie brzemię,
gdy jest na śmierć zraniona dusza ma,
Ojcowska Twoja dłoń, gdy ciężar zdejmie,
pomoże nieść, co się nieznośnym zda,
6
Gdy, Panie mój, odwołasz mię ze świata,
gdy olśni mię Twej chwały wiecznej blask,
gdy dana będzie mi czystości szata
i Ciebie ujrzę, Jezu, Królu łask,
Refren
Me serce wtedy hymn zaśpiewa Ci:
Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty!
Me serce wtedy hymn zaśpiewa Ci:
Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty!
Koniec