Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 474

Jak szybko życia mija czas

1
Jak szybko życia mija czas,
jak dnie za dniami mkną!
I nie spostrzeże żaden z nas,
jak przeżył wiosnę swą!
Refren
Rok za rokiem, dzień za dniem
my do kresu trosk swych mkniem,
aż ostatni przyjdzie czas,
gdy Zbawiciel przyjmie nas.
2
Kto kochał, wierzył w życiu swym,
kto w Panu zawsze trwał,
dla tego Zbawca w Słowie swym
obiecał wieniec chwał.
3
A gdy wybije dla mnie dzwon
ostatnich życia dni,
to wtedy wspomnij duszę mą,
omytą w Twojej krwi!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
474

Jak szybko życia mija czas

1
Jak szybko życia mija czas,
jak dnie za dniami mkną!
I nie spostrzeże żaden z nas,
jak przeżył wiosnę swą!
Refren
Rok za rokiem, dzień za dniem
my do kresu trosk swych mkniem,
aż ostatni przyjdzie czas,
gdy Zbawiciel przyjmie nas.
2
Kto kochał, wierzył w życiu swym,
kto w Panu zawsze trwał,
dla tego Zbawca w Słowie swym
obiecał wieniec chwał.
3
A gdy wybije dla mnie dzwon
ostatnich życia dni,
to wtedy wspomnij duszę mą,
omytą w Twojej krwi!
Koniec