Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 465

Ja kocham Cię, Jezu

1
Ja kocham Cię, Jezu, Tyś cały mój świat.
Dla Ciebie wszystkiego wyrzekam się rad.
Wszak w Tobie jedynie ratunek mi dan.
Ja kocham Cię, Jezu, Tyś Wódz mój i Pan!
2
Ja kocham, boś pierwszy ukochał Ty mnie.
Twa śmierć na Golgocie ratunek mi śle.
Ja kocham Cię, Jezu, dla krwawych Twych ran.
Ja kocham Cię, Jezu, Tyś Wódz mój i Pan!
3
Ja kocham Cię teraz, gdy jasny lśni dzień,
a także, gdy śmierci przybliży się cień,
a w niebie ma dusza uwielbi Cię tam.
Ja kocham Cię, Jezu, Tyś Wódz mój i Pan!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
465

Ja kocham Cię, Jezu

1
Ja kocham Cię, Jezu, Tyś cały mój świat.
Dla Ciebie wszystkiego wyrzekam się rad.
Wszak w Tobie jedynie ratunek mi dan.
Ja kocham Cię, Jezu, Tyś Wódz mój i Pan!
2
Ja kocham, boś pierwszy ukochał Ty mnie.
Twa śmierć na Golgocie ratunek mi śle.
Ja kocham Cię, Jezu, dla krwawych Twych ran.
Ja kocham Cię, Jezu, Tyś Wódz mój i Pan!
3
Ja kocham Cię teraz, gdy jasny lśni dzień,
a także, gdy śmierci przybliży się cień,
a w niebie ma dusza uwielbi Cię tam.
Ja kocham Cię, Jezu, Tyś Wódz mój i Pan!
Koniec