Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 460

Z padołu łez i udręczenia

1
Z padołu łez i udręczenia,
gdzie ciągły znój i pot, i ból,
błagalne w niebo ślę westchnienia:
O, Boże, ześlij pokój swój!
Refren
Ach, ześlij mi ukojenie!
Ach, ześlij mi pocieszenie!
Daj pokój upragniony!
O, Boże mój, daj pokój swój!
2
O, ucisz gromy, mocny Boże,
kres połóż doli mojej złej!
Niech się różowią znowu zorze,
świetlane zorze łaski Twej!
3
Daj, Panie, sercu memu wiarę,
że Twoja miłość wiecznie trwa,
że chociaż zsyłasz na mnie kary,
łaskawa jest mi ręka Twa!
4
Ach, Boże, ratuj z udręczenia,
powściągnij sprawiedliwy gniew,
a wzniosę Ci dziękczynne pienia,
wdzięczności szczerej wzniosę śpiew!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
460

Z padołu łez i udręczenia

1
Z padołu łez i udręczenia,
gdzie ciągły znój i pot, i ból,
błagalne w niebo ślę westchnienia:
O, Boże, ześlij pokój swój!
Refren
Ach, ześlij mi ukojenie!
Ach, ześlij mi pocieszenie!
Daj pokój upragniony!
O, Boże mój, daj pokój swój!
2
O, ucisz gromy, mocny Boże,
kres połóż doli mojej złej!
Niech się różowią znowu zorze,
świetlane zorze łaski Twej!
3
Daj, Panie, sercu memu wiarę,
że Twoja miłość wiecznie trwa,
że chociaż zsyłasz na mnie kary,
łaskawa jest mi ręka Twa!
4
Ach, Boże, ratuj z udręczenia,
powściągnij sprawiedliwy gniew,
a wzniosę Ci dziękczynne pienia,
wdzięczności szczerej wzniosę śpiew!
Koniec