Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 459

Biały sztandar

1
Biały sztandar chwały niesie każdy ten,
którym rządzi Jezus Król.
Jakże szczęśliw każdy, co ten spełnia czyn,
choć dolega trud i ból!
Refren
Dalej wprzód, dalej wprzód!
Przed nami idzie Jezus nasz.
Chętnie pójdziem w bój, choć ciężki znój.
Wysoko nieśmy sztandar swój!
2
Kiedy swe zastępy wiedzie na nas wróg,
trzymaj śmiało sztandar nasz!
Z nami Emanuel. On złośnika zmógł.
Silnie stoi Prawdy straż.
3
Aż za morza, do ostatnich krańców ziem
nieście, świadcząc, sztandar ten!
Niechaj Słowo Boże idzie z blaskiem swym
i rozpędza śmierci sen.
4
Noc uchodzi, nowy już zaświtał dzień.
Biedna ziemio, zanuć śpiew.
Idzie Jezus Chrystus, znika grzechów cień.
Niesie pokój z Judy Lew.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
459

Biały sztandar

1
Biały sztandar chwały niesie każdy ten,
którym rządzi Jezus Król.
Jakże szczęśliw każdy, co ten spełnia czyn,
choć dolega trud i ból!
Refren
Dalej wprzód, dalej wprzód!
Przed nami idzie Jezus nasz.
Chętnie pójdziem w bój, choć ciężki znój.
Wysoko nieśmy sztandar swój!
2
Kiedy swe zastępy wiedzie na nas wróg,
trzymaj śmiało sztandar nasz!
Z nami Emanuel. On złośnika zmógł.
Silnie stoi Prawdy straż.
3
Aż za morza, do ostatnich krańców ziem
nieście, świadcząc, sztandar ten!
Niechaj Słowo Boże idzie z blaskiem swym
i rozpędza śmierci sen.
4
Noc uchodzi, nowy już zaświtał dzień.
Biedna ziemio, zanuć śpiew.
Idzie Jezus Chrystus, znika grzechów cień.
Niesie pokój z Judy Lew.
Koniec