Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 458

Już przyszedł Chrystus

1
Już przyszedł Chrystus, Król nasz wielki,
już przyszedł sądzić cały świat.
Musi Mu oddać chwałę wszelki.
Duży i mały będzie rad.
Refren
Bo zaprowadzi Pan Królestwo,
więc głośmy, bracia,
to przyszłe zwycięstwo.
2
Już pierzcha przed Panem nocy grzech
i walą się mury błędu.
Mężnie walczmy, choć nas dwóch lub trzech
i na zło nie miejmy względu.
3
Cóż lepsze jak praca dla Pana,
co miłość objawił swą nam,
wyzwolił z niewoli szatana,
udzielił pomocy nam sam?
4
Więc stójmy usilnie w tym boju
i ćwiczmy silnej wiary słuch.
Będziemy spoczywać po znoju.
Niech Pański oblecze nas Duch.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
458

Już przyszedł Chrystus

1
Już przyszedł Chrystus, Król nasz wielki,
już przyszedł sądzić cały świat.
Musi Mu oddać chwałę wszelki.
Duży i mały będzie rad.
Refren
Bo zaprowadzi Pan Królestwo,
więc głośmy, bracia,
to przyszłe zwycięstwo.
2
Już pierzcha przed Panem nocy grzech
i walą się mury błędu.
Mężnie walczmy, choć nas dwóch lub trzech
i na zło nie miejmy względu.
3
Cóż lepsze jak praca dla Pana,
co miłość objawił swą nam,
wyzwolił z niewoli szatana,
udzielił pomocy nam sam?
4
Więc stójmy usilnie w tym boju
i ćwiczmy silnej wiary słuch.
Będziemy spoczywać po znoju.
Niech Pański oblecze nas Duch.
Koniec