Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 457

O, przyjdź grzeszniku

1
O, przyjdź, błądzący grzeszniku!
Oto Jezus wzywa cię
i jak wszelkich łask nasz Dawca,
radość w serce On ci śle.
Refren
Ty, co pragniesz oczyszczenia,
twego wiecznego zbawienia,
On kocha cię!
O, przyjdź, On czeka na cię!
2
Porzuć grzech i złóż swe brzemię,
nie oglądaj za złym się,
bo przyjdzie ta błoga chwila,
gdy Pan wyswobodzi cię.
3
Światło świeci już dla wielu
z tych, co porzucili zło.
Będzie świecić i dla ciebie,
jeśli przyjmiesz drogę tą.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
457

O, przyjdź grzeszniku

1
O, przyjdź, błądzący grzeszniku!
Oto Jezus wzywa cię
i jak wszelkich łask nasz Dawca,
radość w serce On ci śle.
Refren
Ty, co pragniesz oczyszczenia,
twego wiecznego zbawienia,
On kocha cię!
O, przyjdź, On czeka na cię!
2
Porzuć grzech i złóż swe brzemię,
nie oglądaj za złym się,
bo przyjdzie ta błoga chwila,
gdy Pan wyswobodzi cię.
3
Światło świeci już dla wielu
z tych, co porzucili zło.
Będzie świecić i dla ciebie,
jeśli przyjmiesz drogę tą.
Koniec