Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 456

Wiem, w kogom uwierzył

1
Nie wiem, czemu Bóg miłość swą
raczył mi okazać
albo jak za mnie biednego
mógł Chrystus życie dać.
Refren
Ale ja wiem, w kogom uwierzył
i jestem pewien, że On jest mocen
strzec, z czymem się Jemu zwierzył,
aż do onego dnia.
2
Nie wiem, jak zbawienną wiarę
raczył mi darować
ani jak moc Słowa Jego
może mi pokój dać.
3
Nie wiem, jak z grzechu Duch budzi
lub jak serca skruszy,
jak w Słowie Zbawcę objawi,
wiarę zrodzi w duszy.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
456

Wiem, w kogom uwierzył

1
Nie wiem, czemu Bóg miłość swą
raczył mi okazać
albo jak za mnie biednego
mógł Chrystus życie dać.
Refren
Ale ja wiem, w kogom uwierzył
i jestem pewien, że On jest mocen
strzec, z czymem się Jemu zwierzył,
aż do onego dnia.
2
Nie wiem, jak zbawienną wiarę
raczył mi darować
ani jak moc Słowa Jego
może mi pokój dać.
3
Nie wiem, jak z grzechu Duch budzi
lub jak serca skruszy,
jak w Słowie Zbawcę objawi,
wiarę zrodzi w duszy.
Koniec