Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 455

Tobie, najlepszy Boże nasz

1
Tobie, najlepszy Boże nasz i Panie,
niechaj cześć będzie i podziękowanie,
żeś mię Twej łaski uczestnikiem sprawił,
od grzechów zbawił.
2
Ty nas do Syna pociągnąłeś swego,
za nasze grzechy ukrzyżowanego.
W Jegoś Kościele drogim nas postawił
i błogosławił.
3
My też za Twoją łaską w Twym Kościele
niech imię Twoje wyznawamy śmiele.
Niech poczuwamy się do powinności
i do wdzięczności.
4
A gdy bieg życia zbliży z nas każdego
do ostatniego kresu śmiertelnego,
wtenczas nam, Jezu, przez śmierć do żywota
sam otwórz wrota.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
455

Tobie, najlepszy Boże nasz

1
Tobie, najlepszy Boże nasz i Panie,
niechaj cześć będzie i podziękowanie,
żeś mię Twej łaski uczestnikiem sprawił,
od grzechów zbawił.
2
Ty nas do Syna pociągnąłeś swego,
za nasze grzechy ukrzyżowanego.
W Jegoś Kościele drogim nas postawił
i błogosławił.
3
My też za Twoją łaską w Twym Kościele
niech imię Twoje wyznawamy śmiele.
Niech poczuwamy się do powinności
i do wdzięczności.
4
A gdy bieg życia zbliży z nas każdego
do ostatniego kresu śmiertelnego,
wtenczas nam, Jezu, przez śmierć do żywota
sam otwórz wrota.
Koniec