Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 454

Przez wiele lat

1
Przez wiele lat szukałem szczęścia w życiu mym,
o Bogu i Golgocie nie wiedziałem nic.
Tak zmarnowałem życie, wciąż błąkając się,
aż Bóg mnie znalazł i jak dziecię powiódł swe.
Refren
[:To był dzień najpiękniejszy, który Bóg mi dał,
gdy moim Zbawicielem Chrystus Pan się stał.:]
2
Radości złudne i rozkosze w świecie tym!
Sława i cześć pokoju nie przyniosły mi.
Szukało szczęścia dniem i nocą serce me,
aż Pana ja znalazłem, z Nim chcę życie wieść.
3
Me życie pełne szczęścia i radości jest!
Pan Pokój swój wlał w niespokojne serce me.
Gdy spojrzę wstecz, na wszystko, co przeżyłem sam,
to wiem, że Jezus mi prawdziwe szczęście dał.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
454

Przez wiele lat

1
Przez wiele lat szukałem szczęścia w życiu mym,
o Bogu i Golgocie nie wiedziałem nic.
Tak zmarnowałem życie, wciąż błąkając się,
aż Bóg mnie znalazł i jak dziecię powiódł swe.
Refren
[:To był dzień najpiękniejszy, który Bóg mi dał,
gdy moim Zbawicielem Chrystus Pan się stał.:]
2
Radości złudne i rozkosze w świecie tym!
Sława i cześć pokoju nie przyniosły mi.
Szukało szczęścia dniem i nocą serce me,
aż Pana ja znalazłem, z Nim chcę życie wieść.
3
Me życie pełne szczęścia i radości jest!
Pan Pokój swój wlał w niespokojne serce me.
Gdy spojrzę wstecz, na wszystko, co przeżyłem sam,
to wiem, że Jezus mi prawdziwe szczęście dał.
Koniec