Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 453

Witamy serdecznie

1
Witamy serdecznie
w tym gronie Was dziś!
[:Nas łączy tu społecznie
jedynie Pański krzyż:]
2
W Jezusie zbawienie
i życie jest zeń,
[:a łaski Jego tchnienie
rozpędza wszelki cień:]
3
Podnieście swe dłonie,
społeczność niech trwa,
[:aż nam na rajskie błonie
stąd przejść nam Zbawca da:]
4
Tam, gdzie dusze łączy
śmierć Jego i krew,
[:tam nic już nie zamąci
miłości bratniej wiew:]
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
453

Witamy serdecznie

1
Witamy serdecznie
w tym gronie Was dziś!
[:Nas łączy tu społecznie
jedynie Pański krzyż:]
2
W Jezusie zbawienie
i życie jest zeń,
[:a łaski Jego tchnienie
rozpędza wszelki cień:]
3
Podnieście swe dłonie,
społeczność niech trwa,
[:aż nam na rajskie błonie
stąd przejść nam Zbawca da:]
4
Tam, gdzie dusze łączy
śmierć Jego i krew,
[:tam nic już nie zamąci
miłości bratniej wiew:]
Koniec