Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 452

Jak błogo wiedzieć – Jezus jest mój

1
Jak błogo wiedzieć - Jezus jest mój!
Jakże ten pokój słodzi mi znój!
On życie z nieba, żywota dział
i odpuszczenie grzechów mi dał.
Refren
Chcę sławić Zbawcę, chcę aż po zgon,
bo gdzież Zbawiciel większy jak On?
Kto może tyle pociech mi nieść?
Nikt, tylko Jezus, Jemu dam cześć!
2
Jemu żyć pragnę, On życia raj.
Śpiewaj Mu serce, wdzięcznie Mu graj!
On mnie prowadzi przez mgłę i cień.
Gdy grzech się wzmaga, wyrywa zeń.
3
Gdy Go posiadam, więcej już nic
szczęścia nie może spłoszyć mi z lic.
Przeto też Jemu serce swe dam,
On do niebiańskich mnie wiedzie bram.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
452

Jak błogo wiedzieć – Jezus jest mój

1
Jak błogo wiedzieć - Jezus jest mój!
Jakże ten pokój słodzi mi znój!
On życie z nieba, żywota dział
i odpuszczenie grzechów mi dał.
Refren
Chcę sławić Zbawcę, chcę aż po zgon,
bo gdzież Zbawiciel większy jak On?
Kto może tyle pociech mi nieść?
Nikt, tylko Jezus, Jemu dam cześć!
2
Jemu żyć pragnę, On życia raj.
Śpiewaj Mu serce, wdzięcznie Mu graj!
On mnie prowadzi przez mgłę i cień.
Gdy grzech się wzmaga, wyrywa zeń.
3
Gdy Go posiadam, więcej już nic
szczęścia nie może spłoszyć mi z lic.
Przeto też Jemu serce swe dam,
On do niebiańskich mnie wiedzie bram.
Koniec