Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 451

Daj, Ojcze, Ducha swego nam

1
Daj, Ojcze, Ducha swego nam,
jak obiecałeś z dawna sam.
Rozpłomień w sercach święty żar!
Z serc takich Ci najlepszy dar.
2
Pobożność w sercach naszych wzbudź,
ku niebu myśli nasze zwróć.
Pokorę w serca nasze wlej,
abyśmy szli po drodze Twej.
3
Niech nas oświeca Prawdy blask!
Pomnażaj wiarę w zdrój Twych łask.
Dziękczynny hołd Ci będziem nieść,
zanucim pieśń na Twoją cześć!
4
Wszechmocny Boże, niechaj Ci
pochwałą ziemia z niebem brzmi!
Niech i Syn Twój po wszystek czas
sławiony będzie z Tobą wraz!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
451

Daj, Ojcze, Ducha swego nam

1
Daj, Ojcze, Ducha swego nam,
jak obiecałeś z dawna sam.
Rozpłomień w sercach święty żar!
Z serc takich Ci najlepszy dar.
2
Pobożność w sercach naszych wzbudź,
ku niebu myśli nasze zwróć.
Pokorę w serca nasze wlej,
abyśmy szli po drodze Twej.
3
Niech nas oświeca Prawdy blask!
Pomnażaj wiarę w zdrój Twych łask.
Dziękczynny hołd Ci będziem nieść,
zanucim pieśń na Twoją cześć!
4
Wszechmocny Boże, niechaj Ci
pochwałą ziemia z niebem brzmi!
Niech i Syn Twój po wszystek czas
sławiony będzie z Tobą wraz!
Koniec