Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 45

O, wieczny Boże, Ojcze nasz

1
O, wieczny Boże, Ojcze nasz,
niech imię Twoje święci się.
Ty dla nas pokarm ducha masz,
więc nakarm dzisiaj Słowem mię.
2
Królestwa Twego bliski czas,
już świta Tysiąclecia brzask.
Wnet przed Twój tron powołasz nas
i przyjmiesz do niebiańskich łask.
3
Bądź wola Twoja, Ojcze mój,
jako na niebie, tak i tu,
gdzie lud Twój cierpi ziemski znój,
do ostatniego wierny tchu.
4
I nie pamiętaj naszych win,
i oddal od nas słuszny gniew,
bo nas pojednał z Tobą Syn
przez swej ofiary drogą krew.
5
Od złego, Ojcze, lud swój zbaw,
w opiece swojej zawsze miej.
Słuchamy wiernie Twoich praw,
więc przyjmij nas do chwały swej.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
45

O, wieczny Boże, Ojcze nasz

1
O, wieczny Boże, Ojcze nasz,
niech imię Twoje święci się.
Ty dla nas pokarm ducha masz,
więc nakarm dzisiaj Słowem mię.
2
Królestwa Twego bliski czas,
już świta Tysiąclecia brzask.
Wnet przed Twój tron powołasz nas
i przyjmiesz do niebiańskich łask.
3
Bądź wola Twoja, Ojcze mój,
jako na niebie, tak i tu,
gdzie lud Twój cierpi ziemski znój,
do ostatniego wierny tchu.
4
I nie pamiętaj naszych win,
i oddal od nas słuszny gniew,
bo nas pojednał z Tobą Syn
przez swej ofiary drogą krew.
5
Od złego, Ojcze, lud swój zbaw,
w opiece swojej zawsze miej.
Słuchamy wiernie Twoich praw,
więc przyjmij nas do chwały swej.
Koniec