Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 449

O, Jezu, jakżeś drogi mi

1
O, Jezu, jakżeś drogi mi!
Uwielbiam Cię w pokornej czci.
Ty radość wielką dajesz mi,
o, mój Ty drogi Jezu!
Refren
Jezu, błogo z Tobą żyć,
radość, pokój w Tobie mieć!
Dozwól zawsze z Tobą być
i wiecznie Ciebie wielbić.
2
Kocham Cię, Jezu, Panie mój,
bo cieszysz mnie, osładzasz znój.
Jedynyś życia mego zdrój,
o, mój Ty drogi Jezu!
3
Spragnionym, Panie, Twoich Słów.
Słucham Cię, Jezu, Panie, mów!
Twa bliskość mnie umacnia znów,
o, mój Ty drogi Jezu!
4
Uwielbiać Cię mym życiem chcę.
Tu modły me do Ciebie ślę.
Z win oczyść, Panie, serce me,
o, mój Ty drogi Jezu!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
449

O, Jezu, jakżeś drogi mi

1
O, Jezu, jakżeś drogi mi!
Uwielbiam Cię w pokornej czci.
Ty radość wielką dajesz mi,
o, mój Ty drogi Jezu!
Refren
Jezu, błogo z Tobą żyć,
radość, pokój w Tobie mieć!
Dozwól zawsze z Tobą być
i wiecznie Ciebie wielbić.
2
Kocham Cię, Jezu, Panie mój,
bo cieszysz mnie, osładzasz znój.
Jedynyś życia mego zdrój,
o, mój Ty drogi Jezu!
3
Spragnionym, Panie, Twoich Słów.
Słucham Cię, Jezu, Panie, mów!
Twa bliskość mnie umacnia znów,
o, mój Ty drogi Jezu!
4
Uwielbiać Cię mym życiem chcę.
Tu modły me do Ciebie ślę.
Z win oczyść, Panie, serce me,
o, mój Ty drogi Jezu!
Koniec