Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 448

W obecnych dniach mieć musisz Zbawcę

1
W obecnych dniach mieć musisz Zbawcę,
co dzisiaj jest kotwicą twą.
Upewnij się, upewnij się,
że nogi twe na pewnej skale są.
Refren
Tą skałą Jezus, tak, tylko On!
Tą skałą Jezus, jedynie On!
Upewnij się, upewnij się,
że nogi twe na pewnej skale są.
2
W obecnych dniach mieć musisz Biblię,
co dzisiaj jest podporą twą.
Upewnij się, upewnij się,
że nogi twe na pewnej skale są.
3
W obecnych dniach ja mam Jezusa,
On dzisiaj jest kotwicą mą.
Jam pewny jest, jam pewny jest,
że nogi me na pewnej skale są.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
448

W obecnych dniach mieć musisz Zbawcę

1
W obecnych dniach mieć musisz Zbawcę,
co dzisiaj jest kotwicą twą.
Upewnij się, upewnij się,
że nogi twe na pewnej skale są.
Refren
Tą skałą Jezus, tak, tylko On!
Tą skałą Jezus, jedynie On!
Upewnij się, upewnij się,
że nogi twe na pewnej skale są.
2
W obecnych dniach mieć musisz Biblię,
co dzisiaj jest podporą twą.
Upewnij się, upewnij się,
że nogi twe na pewnej skale są.
3
W obecnych dniach ja mam Jezusa,
On dzisiaj jest kotwicą mą.
Jam pewny jest, jam pewny jest,
że nogi me na pewnej skale są.
Koniec