Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 445

O, błogi ten czas

1
O, jak błogi ten czas! O, jak miło nam!
Pan nasz władzę ujął, będzie rządził sam,
a więc już dla świata przyjdą lepsze dni,
Tysiąclecie już się lśni!
Refren
Więc gdy nastał już ten błogi czas,
zaśpiewajmy Panu wszyscy wraz!
Gdy nam łaski niesie już nasz Pan,
wkrótce weźmie nas w duchowy stan.
2
Gdy świat Pan podźwignie jak za pierwszych dni,
ziemski ród się zmieni i cześć odda Ci.
Przyjdzie błoga chwila i znów będzie raj.
Chwilę tę nam ujrzeć daj!
3
Już niedługo ludzkość uzna Pana Chwał,
który swoje życie za nas wszystkich dał.
Cieszmy się więc, bracia, bo już nadszedł czas,
Pan już wkrótce weźmie nas!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
445

O, błogi ten czas

1
O, jak błogi ten czas! O, jak miło nam!
Pan nasz władzę ujął, będzie rządził sam,
a więc już dla świata przyjdą lepsze dni,
Tysiąclecie już się lśni!
Refren
Więc gdy nastał już ten błogi czas,
zaśpiewajmy Panu wszyscy wraz!
Gdy nam łaski niesie już nasz Pan,
wkrótce weźmie nas w duchowy stan.
2
Gdy świat Pan podźwignie jak za pierwszych dni,
ziemski ród się zmieni i cześć odda Ci.
Przyjdzie błoga chwila i znów będzie raj.
Chwilę tę nam ujrzeć daj!
3
Już niedługo ludzkość uzna Pana Chwał,
który swoje życie za nas wszystkich dał.
Cieszmy się więc, bracia, bo już nadszedł czas,
Pan już wkrótce weźmie nas!
Koniec