Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 442

Bliżej, o bliżej

1
Bliżej, o, bliżej wznieś mnie i tul
do siebie, Jezu, przez radość i ból.
Chowaj mnie zawsze przy sercu swym,
[:Zbawco wszechświata, i nocą, i dniem.:]
2
Bliżej, o, bliżej, tu mnie nie stać
na nic, co bym Ci, mój Panie, mógł dać.
Ach, tylko serce skażone mam!
[:Weź je, mój Królu, i oczyść je sam.:]
3
Bliżej, o, bliżej, chętnie i rad
rzucę precz wszystko, co daje mi świat,
co mi odrywa łaski Twej dar,
[:świeckie rozkosze i złudny ich czar.:]
4
Bliżej, o, bliżej, o Jezu mój,
skrusz więzy grzechu i boleść mą zgój,
by się Twe życie w mym mogło lśnić,
[:bym w Tobie, Jezu, już zawsze mógł żyć.:]
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
442

Bliżej, o bliżej

1
Bliżej, o, bliżej wznieś mnie i tul
do siebie, Jezu, przez radość i ból.
Chowaj mnie zawsze przy sercu swym,
[:Zbawco wszechświata, i nocą, i dniem.:]
2
Bliżej, o, bliżej, tu mnie nie stać
na nic, co bym Ci, mój Panie, mógł dać.
Ach, tylko serce skażone mam!
[:Weź je, mój Królu, i oczyść je sam.:]
3
Bliżej, o, bliżej, chętnie i rad
rzucę precz wszystko, co daje mi świat,
co mi odrywa łaski Twej dar,
[:świeckie rozkosze i złudny ich czar.:]
4
Bliżej, o, bliżej, o Jezu mój,
skrusz więzy grzechu i boleść mą zgój,
by się Twe życie w mym mogło lśnić,
[:bym w Tobie, Jezu, już zawsze mógł żyć.:]
Koniec