Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 441

Panie, wysłuchaj głos prośby naszej

1
Panie, wysłuchaj głos prośby naszej,
który zanosim stąd przed tron Twój!
Błogosław, Panie, usłysz te głosy,
zlej na nas łask Twych obfity zdrój.
Niech w sercach naszych pokój Twój gości,
niech strzeże myśli na drodze tej.
Pomóż nam wzrastać w Twojej miłości,
byśmy chodzili w światłości Twej.
2
Niech nas już świat ten więcej nie łudzi,
Ducha swojego w nas, Panie, wzbudź.
Wiara i praca niech nas nie trudzi,
swoje oblicze Ty ku nam zwróć.
Niech, Panie, w naszych domach obficie
głos słodkich Twoich rozbrzmiewa Praw,
a gdy dokończym tu nasze życie,
przez łaskę Twoją zbawienie spraw.
3
Niech w sercach Duch Twój rozpromienieje
i niech do głębi rozgrzeje nas.
Wlej w serca nasze żywe nadzieje,
że nam zwycięstwo Ty, Panie, dasz.
Pomóż nam, Panie, abyśmy żyli
zawsze na Twoją chwałę i cześć,
byśmy na łaskę Twą zasłużyli
i w końcu mogli do chwały wejść.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
441

Panie, wysłuchaj głos prośby naszej

1
Panie, wysłuchaj głos prośby naszej,
który zanosim stąd przed tron Twój!
Błogosław, Panie, usłysz te głosy,
zlej na nas łask Twych obfity zdrój.
Niech w sercach naszych pokój Twój gości,
niech strzeże myśli na drodze tej.
Pomóż nam wzrastać w Twojej miłości,
byśmy chodzili w światłości Twej.
2
Niech nas już świat ten więcej nie łudzi,
Ducha swojego w nas, Panie, wzbudź.
Wiara i praca niech nas nie trudzi,
swoje oblicze Ty ku nam zwróć.
Niech, Panie, w naszych domach obficie
głos słodkich Twoich rozbrzmiewa Praw,
a gdy dokończym tu nasze życie,
przez łaskę Twoją zbawienie spraw.
3
Niech w sercach Duch Twój rozpromienieje
i niech do głębi rozgrzeje nas.
Wlej w serca nasze żywe nadzieje,
że nam zwycięstwo Ty, Panie, dasz.
Pomóż nam, Panie, abyśmy żyli
zawsze na Twoją chwałę i cześć,
byśmy na łaskę Twą zasłużyli
i w końcu mogli do chwały wejść.
Koniec