Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 440

Mej duszy słońce

1
Mej duszy słońce, Ojcze mój,
ja nie znam mgły, gdyś blisko mnie.
Ach, nie daj ziemskiej chmurze zajść,
przed nami by ukryła Cię!
2
Choć burze tak się srożą wciąż,
a wróg mój walczy przeciw mnie,
Tyś jednak tarczą, twierdzą mą
i wróg przed Tobą ugnie się.
3
Ty dajesz łaski, chwałę tym,
co zawsze blisko Ciebie są,
i dóbr swych nie odmawiasz im,
gdy trzody Twej się trzymać chcą.
4
Najwyborniejszy Skarb ów Twój,
na jaki Ciebie było stać,
tak hojnie za mnie dałeś raz,
by za grzech mój mógł okup dać.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
440

Mej duszy słońce

1
Mej duszy słońce, Ojcze mój,
ja nie znam mgły, gdyś blisko mnie.
Ach, nie daj ziemskiej chmurze zajść,
przed nami by ukryła Cię!
2
Choć burze tak się srożą wciąż,
a wróg mój walczy przeciw mnie,
Tyś jednak tarczą, twierdzą mą
i wróg przed Tobą ugnie się.
3
Ty dajesz łaski, chwałę tym,
co zawsze blisko Ciebie są,
i dóbr swych nie odmawiasz im,
gdy trzody Twej się trzymać chcą.
4
Najwyborniejszy Skarb ów Twój,
na jaki Ciebie było stać,
tak hojnie za mnie dałeś raz,
by za grzech mój mógł okup dać.
Koniec