Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 44

Do walki uzbrój mię

1
Do walki uzbrój mię,
jak walczyć, powiedz mi,
bo w imię Twoje walczyć chcę
i służyć wiernie Ci.
2
Boś Ty mój Wódz i Pan,
więc moim sercem rządź.
Chcę światu głosić Boski plan,
więc przewodnikiem bądź.
3
Chcę dążyć śladem Twym
i jak Ty cierpieć chcę,
boś Ty przykładem wiernym mym,
do Ciebie zwracam się.
4
Twa Prawda światłem lśni,
radosną niesie wieść,
nadzieję daje lepszych dni
i głosi Boską cześć.
5
Więc pozwól w walce trwać,
zwyciężyć trud i znój.
Zwycięzcy racz koronę dać,
najlepszy Zbawco mój.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
44

Do walki uzbrój mię

1
Do walki uzbrój mię,
jak walczyć, powiedz mi,
bo w imię Twoje walczyć chcę
i służyć wiernie Ci.
2
Boś Ty mój Wódz i Pan,
więc moim sercem rządź.
Chcę światu głosić Boski plan,
więc przewodnikiem bądź.
3
Chcę dążyć śladem Twym
i jak Ty cierpieć chcę,
boś Ty przykładem wiernym mym,
do Ciebie zwracam się.
4
Twa Prawda światłem lśni,
radosną niesie wieść,
nadzieję daje lepszych dni
i głosi Boską cześć.
5
Więc pozwól w walce trwać,
zwyciężyć trud i znój.
Zwycięzcy racz koronę dać,
najlepszy Zbawco mój.
Koniec