Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 438

W pamięci zawsze, duszo miej

1
W pamięci zawsze, duszo, miej,
idź, gdy cię Jezus zwie,
gdy cię wstrzymuje, stanąć chciej,
gdy woła, pośpiesz się.
2
Gdy chwali, wtenczas uniż się,
gdy kocha, spocznij w Nim,
gdy smaga za przestępstwa twe,
karania Jego przyjm.
3
Gdy Jezus zsyła łaski swe
raz tam, to znowu tu,
radosne to są wówczas dnie,
gorąco dziękuj Mu.
4
A gdy w potrzebie woła cię,
w szeregu mężnych stań,
lecz serce badaj, doświadcz je,
nie słuchaj ludzkich zdań.
5
Swe serce Barankowi zwierz,
bo On twój Pan i Król,
pod Jego skrzydła tylko spiesz,
gdy ci dolega ból.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
438

W pamięci zawsze, duszo miej

1
W pamięci zawsze, duszo, miej,
idź, gdy cię Jezus zwie,
gdy cię wstrzymuje, stanąć chciej,
gdy woła, pośpiesz się.
2
Gdy chwali, wtenczas uniż się,
gdy kocha, spocznij w Nim,
gdy smaga za przestępstwa twe,
karania Jego przyjm.
3
Gdy Jezus zsyła łaski swe
raz tam, to znowu tu,
radosne to są wówczas dnie,
gorąco dziękuj Mu.
4
A gdy w potrzebie woła cię,
w szeregu mężnych stań,
lecz serce badaj, doświadcz je,
nie słuchaj ludzkich zdań.
5
Swe serce Barankowi zwierz,
bo On twój Pan i Król,
pod Jego skrzydła tylko spiesz,
gdy ci dolega ból.
Koniec