Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 437

Jezu, Tyś zdrojem litości i łask

1
Jezu, Tyś zdrojem litości i łask,
w Tobie me życie odnajdzie swój blask,
w Tobie dla grzesznych jedyny jest lek.
Oczyść i uczyń mnie bielszym niż śnieg.
Refren
Bielszym niż śnieg, bielszym niż śnieg,
obmyj mnie, Jezu, a stanę się bielszym niż śnieg.
2
Jam nie jest w stanie oczyścić się z plam.
Błagam Cię, Jezu, Ty oczyść mnie sam.
Nim mego życia dokończy się bieg,
proszę Cię, uczyń mnie bielszym niż śnieg.
3
Jezu, ja trzymam się mocno Twych słów:
„Chcę, byś był czysty, mój synu, i zdrów”.
Ty nad Jordanu przywiedziesz mnie brzeg
w szacie wspaniałej i bielszej niż śnieg.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
437

Jezu, Tyś zdrojem litości i łask

1
Jezu, Tyś zdrojem litości i łask,
w Tobie me życie odnajdzie swój blask,
w Tobie dla grzesznych jedyny jest lek.
Oczyść i uczyń mnie bielszym niż śnieg.
Refren
Bielszym niż śnieg, bielszym niż śnieg,
obmyj mnie, Jezu, a stanę się bielszym niż śnieg.
2
Jam nie jest w stanie oczyścić się z plam.
Błagam Cię, Jezu, Ty oczyść mnie sam.
Nim mego życia dokończy się bieg,
proszę Cię, uczyń mnie bielszym niż śnieg.
3
Jezu, ja trzymam się mocno Twych słów:
„Chcę, byś był czysty, mój synu, i zdrów”.
Ty nad Jordanu przywiedziesz mnie brzeg
w szacie wspaniałej i bielszej niż śnieg.
Koniec