Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 435

Z zwycięstwa do zwycięstwa

1
Z zwycięstwa do zwycięstwa
ja z Panem pragnę biec,
bo On mi doda męstwa
i w walce będzie strzec;
a pod opieką Pana
ja nie ulęknę się,
moc Jego niezrównana
zachowa w wierze mnie.
2
Me serce się raduje,
że Pan powołał mnie,
że drogę mi wskazuje
i łaski swoje śle.
O, Panie, mocy moja,
nadziejo lepszych dni!
Za wielką miłość Twoją
cóż w zamian oddam Ci?
3
Choć troski i cierpienia
Przeciwnik często śle,
nie boję się zwątpienia,
bo Pan pociesza mnie.
Przez Święte swoje Słowo,
przez jego zbawczą treść
Pan pragnie mnie stopniowo
do wiecznej chwały wznieść.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
435

Z zwycięstwa do zwycięstwa

1
Z zwycięstwa do zwycięstwa
ja z Panem pragnę biec,
bo On mi doda męstwa
i w walce będzie strzec;
a pod opieką Pana
ja nie ulęknę się,
moc Jego niezrównana
zachowa w wierze mnie.
2
Me serce się raduje,
że Pan powołał mnie,
że drogę mi wskazuje
i łaski swoje śle.
O, Panie, mocy moja,
nadziejo lepszych dni!
Za wielką miłość Twoją
cóż w zamian oddam Ci?
3
Choć troski i cierpienia
Przeciwnik często śle,
nie boję się zwątpienia,
bo Pan pociesza mnie.
Przez Święte swoje Słowo,
przez jego zbawczą treść
Pan pragnie mnie stopniowo
do wiecznej chwały wznieść.
Koniec