Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 433

O, Boże mój

1
O, Boże mój, do Ciebie ja zanoszę
gorących modłów nieprzebrany zdrój
i z głębi serca o tę łaskę proszę:
Błogosław mi, najlepszy Ojcze mój!
2
Niech wola Twa święci się w sercu moim
i każda myśl do Ciebie wznosi mnie!
Ja wierzę w to, że przed obliczem Twoim
nie zginie ten, kto Tobie służyć chce.
3
Ja pragnę iść w ślady Zbawcy wytrwale
i zawsze słuchać Jego cennych rad,
ciesząc się, że czuwa nade mną stale
i kocha mnie, gdy idę w Jego ślad.
4
Szczęśliwy ten, kto swoje oddał życie,
by służyć Ci po wszystkie ziemskie dni,
by miłość wciąż okazywać obficie
w uczynkach swych na chwałę, Stwórco, Ci.
5
Na Twoją cześć niech płyną wdzięczne słowa,
melodia ta niech leci w niebo tam,
a miłość Twa niech w Prawdzie mnie zachowa
i do niebiańskich kiedyś wpuści bram!
6
Więc błagam Cię, miłości pełen Panie,
gdy zbliży się wędrówki mojej kres,
racz, Ojcze, dać to pierwsze zmartwychwstanie,
uwolnij mnie z krainy prób i łez!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
433

O, Boże mój

1
O, Boże mój, do Ciebie ja zanoszę
gorących modłów nieprzebrany zdrój
i z głębi serca o tę łaskę proszę:
Błogosław mi, najlepszy Ojcze mój!
2
Niech wola Twa święci się w sercu moim
i każda myśl do Ciebie wznosi mnie!
Ja wierzę w to, że przed obliczem Twoim
nie zginie ten, kto Tobie służyć chce.
3
Ja pragnę iść w ślady Zbawcy wytrwale
i zawsze słuchać Jego cennych rad,
ciesząc się, że czuwa nade mną stale
i kocha mnie, gdy idę w Jego ślad.
4
Szczęśliwy ten, kto swoje oddał życie,
by służyć Ci po wszystkie ziemskie dni,
by miłość wciąż okazywać obficie
w uczynkach swych na chwałę, Stwórco, Ci.
5
Na Twoją cześć niech płyną wdzięczne słowa,
melodia ta niech leci w niebo tam,
a miłość Twa niech w Prawdzie mnie zachowa
i do niebiańskich kiedyś wpuści bram!
6
Więc błagam Cię, miłości pełen Panie,
gdy zbliży się wędrówki mojej kres,
racz, Ojcze, dać to pierwsze zmartwychwstanie,
uwolnij mnie z krainy prób i łez!
Koniec