Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 43

Choć nieraz płacze dusza twa

1
Choć nieraz płacze dusza twa,
choć łzy do oczu cisną się,
Bóg ci pociechę wkrótce da
i w chwili złej obroni cię.
2
A wówczas radość przyjdzie ci,
przeminie smutek, minie żal;
więc kiedy przyjdą smutne dni,
w pokorze serca Pana chwal.
3
Spoczynku szukaj tam, gdzie wyż,
i modły ślij do Pańskich nóg.
Do nieba serce swoje zbliż,
a zawsze cię wysłucha Bóg.
4
Więc zawsze wiernie ufaj Mu,
bo Pan policzy próby twe,
pokonać ciebie nie da złu,
gdyż twego dobra zawsze chce.
5
Sam Bóg naznaczył każdy dzień,
On zsyła radość, zsyła ból;
a kto pokornie ufa Weń,
tego do nieba weźmie Król.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
43

Choć nieraz płacze dusza twa

1
Choć nieraz płacze dusza twa,
choć łzy do oczu cisną się,
Bóg ci pociechę wkrótce da
i w chwili złej obroni cię.
2
A wówczas radość przyjdzie ci,
przeminie smutek, minie żal;
więc kiedy przyjdą smutne dni,
w pokorze serca Pana chwal.
3
Spoczynku szukaj tam, gdzie wyż,
i modły ślij do Pańskich nóg.
Do nieba serce swoje zbliż,
a zawsze cię wysłucha Bóg.
4
Więc zawsze wiernie ufaj Mu,
bo Pan policzy próby twe,
pokonać ciebie nie da złu,
gdyż twego dobra zawsze chce.
5
Sam Bóg naznaczył każdy dzień,
On zsyła radość, zsyła ból;
a kto pokornie ufa Weń,
tego do nieba weźmie Król.
Koniec