Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 427

Kto ze łzami sieje Bożych słów nasienie

1
Kto ze łzami sieje Bożych Słów nasienie,
temu Pan nagrodę w swym Królestwie da.
Tu mu daje siłę, by mógł znieść cierpienie.
O, nie nadaremna będzie siejba ta!
Refren
[:Radość będzie żąć, radość będzie żąć,
kto ze łzami sieje, radość będzie żąć!:]
2
Z rana siej nasienie Prawdy i miłości,
a nie odpoczywaj, choć dokucza żar.
Pracuj do wieczora w smutku czy przykrości,
użyj każdej chwili, którą Bóg ci dał.
3
Z wiarą i ufnością dobre siej nasienie
w ciernie i przy drodze, i na szczytach skał.
Ono sobie znajdzie urodzajną ziemię
i korzyści wielkie będziesz z niego miał.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
427

Kto ze łzami sieje Bożych słów nasienie

1
Kto ze łzami sieje Bożych Słów nasienie,
temu Pan nagrodę w swym Królestwie da.
Tu mu daje siłę, by mógł znieść cierpienie.
O, nie nadaremna będzie siejba ta!
Refren
[:Radość będzie żąć, radość będzie żąć,
kto ze łzami sieje, radość będzie żąć!:]
2
Z rana siej nasienie Prawdy i miłości,
a nie odpoczywaj, choć dokucza żar.
Pracuj do wieczora w smutku czy przykrości,
użyj każdej chwili, którą Bóg ci dał.
3
Z wiarą i ufnością dobre siej nasienie
w ciernie i przy drodze, i na szczytach skał.
Ono sobie znajdzie urodzajną ziemię
i korzyści wielkie będziesz z niego miał.
Koniec