Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 426

O, widzę, co na krzyżu tam stało się

1
O, widzę, co na krzyżu tam
dla grzesznych stało się!
Najmilszy Boży Syn, mój Pan,
swą krew przelał za mnie.
Refren
Boże, na krzyżu tam stał się zbawienia zdrój,
tam płynęła święta krew za mnie też!
Jezus przez śmierć swą zgładził już grzech mój.
Bądź chwała Bogu, chwała Mu, cześć!
2
Z tysięcznych źródeł płyną wciąż
od Boga łaski nam.
Ponadto Jezus własną krwią
nam leczy dusze z ran.
3
Tą świętą Pana mego krwią
tu wszystkie grzechy me
na wieki już zgładzone są,
odjęte serce złe.
4
Już w wierze widzę, Panie mój,
krew ta oczyszcza mię.
Za ten niebieski życia zdrój,
mój Zbawco, wielbię Cię.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
426

O, widzę, co na krzyżu tam stało się

1
O, widzę, co na krzyżu tam
dla grzesznych stało się!
Najmilszy Boży Syn, mój Pan,
swą krew przelał za mnie.
Refren
Boże, na krzyżu tam stał się zbawienia zdrój,
tam płynęła święta krew za mnie też!
Jezus przez śmierć swą zgładził już grzech mój.
Bądź chwała Bogu, chwała Mu, cześć!
2
Z tysięcznych źródeł płyną wciąż
od Boga łaski nam.
Ponadto Jezus własną krwią
nam leczy dusze z ran.
3
Tą świętą Pana mego krwią
tu wszystkie grzechy me
na wieki już zgładzone są,
odjęte serce złe.
4
Już w wierze widzę, Panie mój,
krew ta oczyszcza mię.
Za ten niebieski życia zdrój,
mój Zbawco, wielbię Cię.
Koniec